Фирмата | Препарати | Услуги | Партньори | Контакт  
   Дезинфекция    Дезинсекция   Дератизация  
 
Връзки
Министерство на здраветопазването
2
3
4
 
Дейности
 
Препарати

Фирмата предлага химически препарати, производство на водещи световни компании, които гарантират ефикасната борба срещу различните видове вредители. Предлаганите от нас продукти са сертифицирани и одобрени от Министерството на здравеопазването и Световната Здравна Организация. В същото време те гарантират безопасността за Вашето здраве, здравето на Вашите деца, домашни животни, растения и за околната среда.


Дезинсекция     


Алфабан 0,5 л - 84,00 лв/л
Айкън 10ЦС 0,25 л - 66,00 лв/оп
Актелик димки 1 бр - 36,00 лв/л
Аква К - Отрин 1 л - 120,00 лв/л
Бандит 1 л - 96,00 лв/л
Биотек  1 л - 84,00 лв/л
Бифенакс  1 л - 240,00 лв/л
Делтабиос 1 л - 98,00 лв/л
Метахлор 1 л - 92,40 лв/л
Метрацид 1 л - 72,00 лв/л
Микрозин 1 л - 92,00 лв/л
Пауър АС 1 л - 120,00 лв/л  
Пермаплюс 1 л - 72,00 лв/л
Ротрин 200 ЕК 1 л - 96,00 лв/л
Сийдж 0,02 гел 0,1 кг - 54,00 лв/бр
Сийдж Синерджи 0,03 кг - 21,60 лв/бр
Синторес 1 л - 105,00 лв/л
Фактор УЛВ 1 л - 124,80 лв/л
Фендона 50ВП 1 кг - 96,00 лв/кг
Фендона 60СК 0,5 л - 90,00 лв/л
     
Дератизация    
Контрак пелети 10 кг - 16,00 лв/кг
Ланират /бромадиалон/ 1 л - 87,40 лв/л
Лепило за гризачи 1 оп - 4,80 лв/оп
Мишемор 1 кг - 7,20 лв/кг
Плъхомор 1 кг - 8,40 лв/кг
Ракумин 1 кг - 68,00 лв/кг
Родексион - паста 10 кг - 17,50 лв/кг

Факарат - паста 10 кг - 23,80 лв/кг
Факорат - блокчета 10 кг - 23,00 лв/кг
     
Дезинфекция    
Клодан Д 0,5 кг - 36,00 лв/оп
Санифорт 1 кг - 48,00 лв/кг

 
   
 
 
Фирмата | Продукти | Услуги | Партньори | Контакт
Copyright 2006 PEST Ltd.